Námětové koutky nově ve Sluníčku

Námětové koutky nově ve Sluníčku

V letošním školním roce jsme se u starších dětí rozhodli ozvláštnit prostředí třídy a zkusit něco nového v organizaci vzdělávacích činností. Inspirovali jsme se jak v jedné švýcarské školce (kde byla naše kolegyně na stáži), tak v metodickém programu Začít spolu. Námětové koutky, které najdeme v každé školkové třídě, jsme rozšířili, prostorově zcela oddělili a upravili jejich zaměření. Vzhledem k tomu, že prostorové možnosti jedné třídy nebyli dostačující, rozložili jsme umístění jednotlivých koutků do dvou sousedících tříd. Nyní u nás najdete koutek přírodovědný, matematický, čtenářský, výtvarný, stavební, divadelní, námětový (rodinný) a relaxační. Některé koutky je možné dle potřeby obměnit (např. na hudební). Děti mají možnost za určitých pravidel využívat koutky v obou třídách a větší prostor je pro ně obohacující. My pedagogové se zase těšíme, jaké nové možnosti (a úskalí) nám přinese nejen nový způsob práce, ale i nově navázaná spolupráce mezi třídami.