Národní testování 9. tříd

Národní testování 9. tříd

I letos se všichni žáci 9. ročníku na FZŠ prof. O. Chlupa zúčastnili Národního testování SCIO v českém jazyce, matematice a testování obecných studijních předpokladů. Opět dosáhli výborných výsledků.

V českém jazyce byly výsledky žáků lepší než u 80% všech škol v ČR. Jako výborné byly vyhodnoceny sloh a komunikace, interpretace a získávání informací. 

Výsledky v matematice řadí naši školu mezi 10% nejúspěšnějších škol v České republice. Silnou stránkou jsou výsledky v částech závislosti, vztahy, práce s daty a nestandardní aplikační problémy a úlohy, jako výborné vyšly dovednosti znalosti a aplikace.

Radost nám dělá, že při porovnání výsledků v testu obecných studijních předpokladů a výsledků v testech z Čj a M bylo v obou případech konstatováno, že škola využívá potenciál žáků optimálně a výsledky žáků odpovídají jejich předpokladům