Naše tradice ve výtvarné výchově od FZŠ Trávníčkova a ZŠ Mládí

Naše tradice ve výtvarné výchově od FZŠ Trávníčkova a ZŠ Mládí

Před Vánoci proběhla v rámci projektu 51 Kroků k lepšímu vzdělávání výtvarná soutěž na téma Naše tradice. Do soutěže se společně s námi, s FZŠ Trávníčkova, zapojili i žáci ze ZŠ Mládí. I když se opět učíme z domova, výtvorů se sešlo hodně. Chtěli bychom, abyste nám teď pomohli rozsoudit, který výtvor je nezdařilejší. Dohromady jsme rozdělili obrázky do třech kategorií, čeká vás tedy pestrobarevná tvorba prostorová, plošná a zajímavé řešení tématu žáků na 2. stupni. Hlasování zabere chvíli a předem děkujeme za každý váš hlas. Pro každou kategorii je zde připraven jeden formulář k hlasování, hlasujte nejlépe ihned, nejpozději do 31. 1. Výtvory s největším počtem hlasů budou odměněny.                                                  Mgr. Jana Laudátová, FZŠ Trávníčkova

Výtvarná soutěž- Naše tradice, prostorové (office.com)

Výtvarná soutěž- Naše tradice, plošné (office.com)

Výtvarná soutěž- Naše tradice, 2. stupeň (office.com)