Návrat k tradicím

Návrat k tradicím

Víte, jak se v dobách našich předků ručně žalo, mlátilo a mlelo obilí? Jak chutná čerstvě upečený chléb nebo vlastnoručně nasbírané brambory upečené v ohýnku? Tohle všechno a ještě něco navíc si vyzkoušeli žáci prvního stupně v programech sdružení, které se snaží dětem přiblížit tradiční hospodářství. V loňském roce si mladší žáci také vyzkoušeli pasení oveček a výrobu ovčích sýrů. Žáci 4. A a 5. A si na začátku září vyzkoušeli orbu pole ručně nebo za pomocí koně. Nejprve se chopili lana uvázaného k pluhu a zkusili ho táhnout, orali pouze vlastní silou. Potom si každý z žáků vyoral za pomoci koně vlastní brázdu. Po uvláčení vyoraných hrud brázdami se učili rovnoměrné setí obilí. Díky vlastní namáhavé práci si všichni uvědomili, jak bylo těžké si v minulosti vydělat na živobytí.