Návštěva Archeoskanzenu aneb projektová výuka na ZŠ Janského v akci

Návštěva Archeoskanzenu aneb projektová výuka na ZŠ Janského v akci

Žáci ZŠ Janského v rámci dějepisné výuky navštívili žáci 6. tříd ve čtvrtek 11. listopadu 2021 skanzen nedaleko Loun. Tyto vzdělávací aktivity jsou součástí systematické projektové výuky, která se na škole odehrává. V replice neolitického dlouhého domu si vyzkoušeli řadu pravěkých aktivit – rozdělávání ohně, mletí mouky v kamenných zrnotěrkách, práci s pazourkovými nástroji, výrobu šperků, společné bubnování a orání dřevěným oradlem.  Žáci na vlastní kůži poznali život pravěkých lidí – Keltů, Germánů a Slovanů. Z experimentálního skanzenu jsme si všichni odvezli řadu zážitků.

Mgr. Kateřina Svobodová, vyučující dějepisu ZŠ Janského