Návštěva předškoláků z MŠ Pohádka v ZŠ Klausova

Návštěva předškoláků z MŠ Pohádka v ZŠ Klausova

V prosinci naši předškoláci navštívili 1. třídu ZŠ Klausova. Byl pro nás připraven velmi pěkný a zajímavý program, ve kterém se děti seznámily s vánočními tradicemi v adventním čase. Společně diskutovaly a těšily se na Vánoce. Na závěr vystoupily děti ze 3. třídy ZŠ s vánočním představením, které naše děti se zaujetím sledovaly. Moc se všem dětem líbilo.

Děkujeme za příjemně strávené dopoledne.

Za MŠ Pohádka J. Balcárková a V. Schreierová