Návštěva předškoláků

Návštěva předškoláků

V posledním únorovém týdnu přišly děti ze školky Ovčí hájek navštívit prvňáčky v naší škole a podívat se, jak to u nás vypadá. Třicet dětí se rozdělilo do tří 1. tříd. Prvňáčci si pro ně připravili program a ukázali jim, jak držet tužku, jak poskládat obrázky z příběhu nebo jak procvičovat oči, aby zvládly v první třídě číst. Předškoláci také pod vedením zkušených školáků poznávali písmenka podle sluchu nebo počítali předměty. Třeba se budoucí prvňáci se svými staršími kamarády za rok ve škole potkají.