Návštěva s Úsměvem

Návštěva s Úsměvem

Tento týden jsme v naší mateřské škole uvítali partnery z evropského projektu SMILE (úsměv), který umožnil pedagogům ze zapojených škol navzájem sdílet zkušenosti a dobrou praxi. Pedagogové z předškolních zařízení v Rumunsku, Řecku a Španělsku se k nám přijeli inspirovat metodami, které podporují vytváření inkluzivního prostředí. Velmi je oslovili například příběhy o učení dětí (metoda formativního hodnocení Learning Stories) nebo tzv. cestovatelské deníky, do kterých děti s rodiči zaznamenávají, co u nich doma zažil třídní plyšák. Učitelé nám na oplátku představili svoje školy a při odpočívání zazpívali lidové písně ve svém jazyce.