Návštěva ve FZŠ O. Chlupa a zážitek „Škola ve školce“

Návštěva ve FZŠ O. Chlupa a zážitek „Škola ve školce“

Blíží se zápisy do základních škol. Velikou radost mají paní učitelky z mateřských škol, když děti předškoláky připraví na tak významný den jako je ZÁPIS, ale také celkově na vstup do základní školy. MŠ Ovčí Hájek 2177 navázala již před mnoha lety příjemnou spolupráci s Fakultní základní školou O. Chlupa, kde nám paní ředitelka a její kolegyně umožní návštěvu a připraví pro nás dopoledne plné zábavy. I letošní rok tomu nebylo jinak a děti “ DOBÝVALY OSTROVY POZNÁNÍ.“ Ale aby děti nezažívaly základní školu jen jedno dopoledne, kolegyně naší mateřské školy připravily projekt tzv.“ Škola ve školce.“ Děti chodí do mateřské školy s aktovkou, s pomůckami, pracují v hodinách jako v ZŠ a dokonce ve školce zvoní. Ale nevěřili byste, jak moc si to všichni v MŠ užíváme. A čím tyto dny zakončíme? Děti dostanou opravdové VYSVĚDČENÍ s jednou velikou jedničkou. Letošní rok, ale vlastně jako každý školní rok, byly děti velice šikovné….Tak snad zase příští rok bude v březnu v MŠ OVČÍ HÁJEK 2177 zvonit.