Návštěva z USA

Návštěva z USA

Na výuku matematiky metodou profesora Hejného se k nám přišla podívat Janet Tassell profesorka z Western Kentucky University, která tráví tento semestr na PedF UK Praha.  V 1. C mohla sledovat matematickou diskuzi, týmové i samostatné řešení matematického problému, budování představy čísel pomocí sluchu, evidenci dat do tabulky a gradování úloh podle obtížnosti a podle zóny nejbližšího rozvoje dětí. V 1. B sledovala, jak prvňáci během výuky „čarují“ s čísly. Pod kouzelnické klobouky se schovávala čísla a oni museli vždy odhalit trik kouzelnice. Nenechali se nachytat ani při čarování součtových trojúhelníků, kdy se nezbedné počty přesypávaly z místa na místo. Profesorka ocenila samostatnost a tvořivost dětí, jejich skvělé komunikační dovednosti a neméně i schopnost vyučujících diferencovat úkoly a rozvíjet schopnosti dětí na jejich individuální úrovni.