Návštěva ze Švédska

Návštěva ze Švédska

V úterý 21.3.2023 jsme přivítali návštěvu ze Švédska. Do České republiky zavítala totiž skupina pracovníků školních jídelen, učitelů a zástupců regionální správy z regionu Värmland ve Švédsku. Přijeli se podívat, jak se školy zapojují do programu Skutečně zdravá škola.
Jejich zájem se zejména soustředil na to, jakým způsobem se v českých Skutečně zdravých školách zapojuje vzdělávání o jídle do školních vzdělávacích programů, jak funguje školní stravování a jakým způsobem spolupracují školní jídelny s regionálními producenty a potravináři. Během tří dnů švédští kolegové navštívili tři Skutečně zdravé školy v Praze, mezi nimi i naši.
Během jejich návštěvy jsme jim představili aktivity, kterým se v programu věnujeme. Děti z 5. tříd připravily zdravé pohoštění, návštěvníci měli možnost diskutovat s dětmi, některými z učitelů zapojených do programu a s vedoucí školní jídelny, prohlédli si školu, školní kuchyni a jídelnu. Pochlubili jsme se také nově vznikající „jedlou zahradu“, motýlí loukou, vlastnoručně vyrobeným kompostem, hmyzími domečky a vyvýšenými záhony.
Na oplátku jsme se my dozvěděli mnoho zajímavého o systému stravování v jejich regionu a v jejich školách.
 
Fotogalerie – fotografie z akce