Návštěva ZŠ Mládí

Návštěva ZŠ Mládí

Děti z našich předškolních tříd navštívily v dopoledních hodinách Základní školu Mládí. Dostalo se jim vřelého uvítání od zástupce školy v prostorách školní družiny. Poté děti navštívily školní jídelnu, kde je čekalo milé pohoštění. Následovala návštěva prvních tříd, kde po vzájemném seznámení ukázaly paní učitelky dětem výuku a děti z mateřské školy začlenily mezi ostatní. V nově vybudované dílně si děti vyzkoušely práci se svěrákem a dětským nářadím. Příjemná návštěva školy byla zakončena předáním drobných dárků, které si děti z prvních tříd pro nás připravily. Jsme velice rádi za spolupráci se základní školou, do které většina našich dětí v září nastoupí.