Nedávné workshopy v rámci MAP II

Nedávné workshopy v rámci MAP II

PŘECHOD DÍTĚTE Z MATEŘSKÉ DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

V únoru a v březnu jsme připravili cyklus pěti workshopů pro rodiče předškoláků realizovaný v rámci projektu Místní akční plán II rozvoje vzdělávání pro Prahu 13. Akce se uskutečnila ve ŠKOLNÍ ČAJOVNĚ  FZŠ BRDIČKOVA pod vedením lektorek (školní psycholog, školní speciální pedagog a klinický logoped). Jednotlivá témata zaujala i některé pedagogy, kteří se též zúčastnili.

A jaká témata jsme nabídli?

1) Co dětem dělá problémy z pohledu učitele při vstupu do 1. ročníku

2) Školní zralost

3) Psaní a grafomotorika

    Čtení a čtenářská gramotnost

 4) Režim, rozvrh a mimoškolní aktivity

     Emocionalita a temperament

     Poruchy chování

 5) Řeč a logopedické poruchy                                  

     Specifické poruchy učení

Vysoká účast a velmi kladné hodnocení nás nenechalo na pochybách, že výběr byl nastaven správně. Jen poslední workshop plánovaný na 11. 3. 2020 musíme zajistit v náhradním termínu z důvodu uzavření škol kvůli šíření koronaviru.

                                                                                                                                                Marcela Fuglíková