Nejmenší školáci se učí i venku

Nejmenší školáci se učí i venku

Prvňáci ze ZŠ Mohylová využili teplého babího léta k výpravě za poznáváním stromů. V Centrálním parku prozkoumali, jaké stromy tam rostou. Nejenže je dokázali rozeznat podle listů, ale také uměli popsat jejich jednotlivé části. S voskovkami a papírem si vyzkoušeli techniku frotáže, která jim pomohla objevit krásu kůry. Výprava byla završena nezbytnou honičkou po travnatých pláních. Děti si ověřily, že zábava a učení se mohou prolínat, a už se moc těší na další dobrodružství.