Několik statistických údajů

Několik statistických údajů

Pro zajímavost předkládáme několik statistických údajů o předběžném zájmu navštěvovat v tomto období naše školy. Údaje jsou vztaženy k celkovému počtu dětí.

Mateřské školy  od 25. května červen červenec
předběžný zájem 56% 62% 45%

Základní školy 9. ročník 1. – 5. třída
předběžný zájem  74% 44%