Němčina s rodilým mluvčím na Bronzovce

Němčina s rodilým mluvčím na Bronzovce

Němčina s rodilým mluvčím na Bronzovce

Od poloviny února 2023 začal na naší škole probíhat projekt Edukace – Deutsch lernen. Jedná se o projekt výuky němčiny s rodilými mluvčími. Díky německým praktikantkám ze Sdružení Ackermann-Gemeinde si naši žáci mohli ověřit, zda jsou po letech učení se německému jazyku schopni se dorozumět a komunikovat v tomto cizím jazyce. Hodiny byly vedeny zatím ve čtyřech třídách na téma cestování, jídlo, pití a volný čas. Výuka probíhala interaktivně pomocí her, zábavných aktivit a často i s využitím pohybu. Všichni žáci se aktivně zapojovali a výuku si užili. Takové hodiny jsou pro všechny nejen zajímavé, ale i velkým přínosem.

Už nyní se těšíme na další návštěvy a pokračování naší spolupráce.

Mgr. Dagmar Lópezová, vyučující a metodik NJ