Nižbor a Keltové

Nižbor a Keltové

Nižbor a Keltové
 
V pondělí 4. 10. jsme se s paní učitelkou Katkou a asistentkou Vendy vydali na cestu do pravěku. Autobusem a vlakem jsme se dostali až do Nižbora. Když jsme se vyškrábali nahoru k zámku, čekal tam na nás nabitý program. Vyzkoušeli jsme si, jak si v dávných dobách lidé z vlny vyráběli nitě, aby si mohli ušít šat. Prohlédli jsme si tehdejší zbraně a ukázali si, jak se s nimi bojovalo a zacházelo. Nejvíce nás však bavilo rozdrtit pšenici a vytvořit tak mouku, z níž jsme následně upekli placky, na kterých jsme si pochutnali. Nakonec jsme si z místního obchůdku odnesli i pár suvenýrů a pod zámkem ochutnali výborné limonády.
 
Výlet jsme dovršili následující den ve škole, kde jsme si pravěké osoby také nakreslili.
 
žáci 4. A ze ZŠ s RVJ Bronzová