Noc s Andersenem 2022

Noc s Andersenem 2022

Ve čtvrtek 28. 4. 2022 v 17.30 se před naší školou děly divné věci. Začaly se scházet děti z 1. stupně s rodiči. Místo aktovek nosily spacáky, karimatky, plyšáky a rodiče balíčky s jídlem (buchty, pizzy, ovoce apod.). Blížila se totiž pohádková Noc s Andersenem

Nejprve se všechny děti sešly společně sešly ve vestibulu, kde bylo slavnostní zahájení, které proběhlo formou krátké motivační scénky. Tu sehráli pan učitel Žák s paní učitelkami Patočkovou a Karčovou. Pak nastal šum a děti se rozešly do tříd na pohádkové dílničky, do kterých se podle nabídky jednotlivých učitelů předem přihlásily. Nastalo vyprávění, čtení, domýšlení pohádek a v každé třídě se navíc něco vyrábělo, malovalo či poslouchalo. V 19.45 se všichni vrátili do svých tříd a prezentovali své zážitky a výtvory.

Pak se pustily do zásob od rodičů. V některých třídách se opravdu hodovalo. Poté začalo vybalování, stlaní, mytí. V závěru si děti zažily i trochu strašení. Škola zhasla a děti za svitu baterek chodily po škole, hledaly 12 pohádek, kterým měly domyslet podle malé nápovědy název. Ve 21.30 se šlo rychle na kutě. Hlavně prvňáčci a druháčci byli unavení. Starší děti si ještě s paní učitelkou a učitelem povídaly, těšily se z toho, že se zase po dlouhé době mohou společně pobavit. Četly nebo se poslouchaly další pohádky.  Ráno jsme zabalili, dojedli zásoby a začalo vyučování. Jednalo se o společnou akci  tříd: 1. A, B, C, D, 2. A, C, 3. A, C, D, 4. A,         5. A, B, C, D, jejich třídních učitelů/učitelek, paní asistentek, pana asistenta a paní hlavní vychovatelky. Všem patří dík za skvělou přípravu a realizaci celé akce.