Nové učebny na ZŠ Janského

Nové učebny na ZŠ Janského

ZŠ Janského se nově profiluje jako škola, která je založena na projektové výuce, badatelských činnostech a moderních vzdělávacích metodách na 2. stupni. K tomu je potřeba také patřičné vybavení. Díky spolupráci s ÚMČ Prahy 13 se povedla v rámci dotačního programu Výzva 20 rekonstrukce dvou učeben. Jedná se o novou učebnu chemie a polytechnickou dílnu. Ta navíc dostala i nové vybavení včetně robotických stavebnic. Dále se rozšířila učebna informační a komunikační technologie o 3D tiskárnu. Díky těmto rekonstrukcím jsme se rozhodli nabídnout rozšířenou výuku přírodovědných předmětů formou praktických seminářů. Tím jsme obohatili nabídku nejen našim žákům, ale těšíme se i na nové zájemce o výuku na naší škole.