Novinka prázdnin – Letní EDU kempy 2021

Novinka prázdnin – Letní EDU kempy 2021

Dům dětí a mládeže Stodůlky ve spolupráci se základními školami Prahy 13 připravil v době letních prázdnin LETNÍ EDU KEMPY 2021. Jejich hlavním smyslem je, aby si děti z jednotlivých aktivit odnesly co největší množství nových poznatků a dovedností, a přitom si zároveň užily i pestrou zábavu prostřednictvím různých interaktivních aktivit, her a soutěží. Našim cílem není děti v době prázdnin pouze klasicky učit a doplnit zameškané učivo z českého jazyka nebo matematiky. Plánujeme se soustředit na čtenářskou, mediální a jinou gramotnost, logické myšlení či myšlení ve variantách, ekologii, přírodu, zdravý životní styl, osobní rozvoj, komunikační a další sociální dovednosti apod. Aktivity budeme realizovat v souladu s principy zážitkové pedagogiky a s důrazem na propojení mezipředmětových vztahů.

Kempy budou probíhat v prostorách partnerských základních škol Prahy 13, ve školních zahradách těchto škol, hřištích, sportovištích a v okolní přírodě či Centrálním parku MČ Prahy 13.  Celkem budeme realizovat 10 LETNÍCH EDU KEMPŮ v průběhu srpna 2021.

Kempy jsou realizované za finanční podpory Městské části Prahy 13 a MŠMT. Jsou určené zejména dětem I. stupně základních škol ohrožených školních neúspěchem. Pro děti bude mimo jiné zajištěna i strava (oběd a 2 svačiny). V případě obdržení dotace ze strany MŠMT jsou kempy pro účastníky zcela zdarma.

Programy připravili zkušení pedagogové škol ve spolupráci s pedagogy volného času a lektory zájmových kroužků DDM Stodůlky. Učebnice děti rozhodně potřebovat nebudou, ale vědomostí či zážitků si určitě odnesou mnoho.

Více informací můžete také získat u Mgr. Michaly Štěpánkové, tabory@ddmstodulky.cz; tel.: 602 487 410, nebo se zeptejte ve škole, kterou navštěvuje vaše dítě.

Mgr. Jana Šimánková, ředitelka DDM Stodůlky

edu kempy 2021