Nulťáčci ZŠ Janského na online výuce

Nulťáčci ZŠ Janského na online výuce

V naší přípravné třídě probíhá online výuka každý den. Naši nulťáčci se velmi rychle naučili používat počítače, tablety a chytré telefony pro distanční výuku a rodiče funkci asistentů pojali za svou. Každý den probíhá výuka zaměřená na základy prvouky, žáčci dále trénují prostorovou orientaci, barvy a tvary. Přes počítač zvládají i prvky sluchového vnímání, kdy vytleskávají a hrají různé hry. Při nácviku poznávání písmenek a slabik doma hledají věci začínající na určitou hlásku. 

I když nás online vzdělávání baví, všichni se těší, až se zase vrátí do školy a budou mít více možností a prostoru.