Oborové dny 2019/2020 ve FZŠ prof. O. Chlupa

Oborové dny 2019/2020 ve FZŠ prof. O. Chlupa

Letos si žáci 6. – 9. ročníku mohli vybrat z 12 oborů, kterým se ve věkově smíšených skupinách věnovali v posledním říjnovém týdnu. Ve dnech 29. – 30.1. 2020 se pak konala konference oborových dnů, na které skupiny představily, co vše za týden zažily a co se naučily.
Jako první se představil obor Lesní laboratoř. V úvodní dramatizaci znázornili žáci napadení smrkového lesa kůrovcem. Následovala podrobná prezentace o obsahu jednotlivých dnů. Nejvíce žáky zaujala návštěva minizoo v Chuchli, ekocentra Prales v Říčanech, vlastní dřevovýroba, odchyt a určování brouků nebo stavba milíře a pálení dřevěného uhlí. Orientovat se lépe Ve světě (českých) médií se naučili žáci  tohoto oboru při workshopu v ČTK, večerní  exkurzi v tiskárně, návštěvě v redakci portálu Seznam.cz a samozřejmě zejména při tvorbě vlastních novin. K prezentaci přidali i bonusový film. V oboru Astronomie je fyzika žáci nejen pozorovali noční oblohu, ale na konferenci představili modely svých vlastních planet pomocí animovaného filmu a přidali fotografie a zajímavosti ze dvou návštěv hvězdáren a planetária. Tajemství knihy byl obor určený pro milovníky knih. Na konferenci ukázali nejen fotografie a informace z výstavy Tajemství knihy v Technickém muzeu, ale i své vlastní výrobky – knihy svázané z vlastnoručně vyrobeného papíru. Podle všeho je zaujala i tvořivá dílna se spisovatelem. Zábavnou úvodní scénkou uvedli žáci svůj obor Turistou v Praze. Následovala  prezentace o nejrůznějších navštívených památkách, proložená chytáním Pokémonů. Velký úspěch měla závěrečná soutěž pro diváky – odhad počtu Pokemonů v prezentaci pomocí mobilní  aplikace vyrobené účastníkem oboru. Tradiční fotografický workshop měl letos název Vyfoť si kašnu a věnoval se toulkám po Praze a lovení snímků architektury. Doprovodné texty k fotografiím i vybraná hudba vytvořila prezentaci s meditačním nádechem.

Druhý den se jako první představil obor Survival VII. Již posedmé strávili jeho účastníci 5 dní v brdských lesích stavbou přístřešků a starostí o vlastní přežití v divočině. V úvodu své prezentace předvedli nově nabyté znalosti a dovednosti v divadelním představení, následovaly fotografie a film. Zajímavou destinaci představili účastníci oboru Malta, kteří na tomto ostrově strávili týden nejen poznáváním jeho krás, ale také zdokonalováním angličtiny v jazykové škole.  Úspěch slavila tradičně také prezentace oboru Netradiční sporty, proložená jako vždy živými ukázkami výstroje, výzbroje a prvků vybraných sportů. Podle závěrečné ankety největší úspěch slavily bodyzorbing a curling. Dějepisný obor se letos věnoval období Studené války. Ve své prezentaci, proložené skvělými vstupy „váženého profesora“ a podpořené názornými plakáty k jednotlivým tématům i dramatickými scénkami, zvládli žáci představit také zajímavé výsledky ankety znalostí tématu mezi obyvateli Prahy. Pod zemí v podzemí mapovali účastníci stejnojmenného oboru. Ukázali nám rozdíly mezi doly a lomy a provedli nás na fotografiích a ve filmu několika z nich. Závěrečná půlhodina konference patřila poetické prezentaci oboru Landart, kdy překrásné snímky nejrůznějších výtvarných objektů vytvořených z přírodnin podmalovali žáci hudbou. Spojovacím prvkem celé prezentace byly dramatizované vstupy.

Pak už žáky čekaly jen závěreční aktivity včetně hodnocení a sebehodnocení a příprava panelu jejich oboru na výstavu výstupů oborových dnů, která bude k vidění ve vestibulu školy.