Ocenění ke Dni učitelů – 2019

Ocenění ke Dni učitelů – 2019

U příležitosti Dne učitelů jsou každoročně oceněni nejlepší pedagogové mateřských a základních škol zřizovaných Městskou částí Praha 13.

Ocenění pracovníci a ředitelé všech škol jsou pozváni dopisem pana starosty Ing. Davida Vodrážky do obřadní síně radnice naší městské části. Pan starosta s paní místostarostkou RNDr. Marcelou Plesníkovou předávají oceněným finanční dar 5 000 korun, plaketu s portrétem Jana Amose Komenského a diplom podepsaný panem starostou a paní místostarostkou. Na zavěr je připravené malé pohoštění.

V letošním roce bude na základě rozhodnutí Rady Městské části Praha 13 oceněných 32 pedagogů.

Všem gratulujeme.