Ochrana ptáků

Ochrana ptáků

V průběhu jarních měsíců jsme na naší školní zahradě našli a zakopali tři mrtvé ptáky, kteří narazili do oken či do proskleného tubusu mezi školou a tělocvičnou. Proto jsme se rozhodli s tím něco udělat. Zjistili jsme, že Jedna silueta dravce nestačí, jelikož ji pták vnímá jako překážku, kterou jednoduše obletí. Náš prosklený tubus jsme proto vyzdobili ještě více, abychom alespoň trochu ptáky ochránili. Celou školu sice asi vyzdobit nedokážeme, ale tubus jsme zvládli. A co vy, máte ve svém obydlí všechna skla dostatečně zabezpečená?

Prosklený tubus společně zdobili šesťáci a sedmáci v rámci práce volitelných předmětů Ekologický seminář a ve Tvořivá dílna. 

Jenda Burda 6. A, foto Lucie Křížová, Jana Knappová, Tereza Výravská