Od hrášku k člověku.

Od hrášku k člověku.

Tak se jmenuje projekt, který jsme v 5. A na FZŠ Trávníčkova zahájili třídním experimentem, pěstováním hrášku v různých podmínkách třídy. Dozvěděli jsme se informace o J. G. Mendelovi a o dědičnosti. Zajímali jsme se o rozmnožování rostlin a živočichů a pobavili jsme se i o rozmnožování člověka. Tím jsme přešli k vývoji lidského jedince. Následně jsme si ve skupinách rozdělili jednotlivé soustavy, na které jsme se stali odborníky. Vytvořili jsme kostru, u které jsme popsali její jednotlivé části a také jsme vytvořili interaktivní pomůcku zaměřenou na naše jednotlivá ústrojí pro ostatní žáky ve třídě. Každý žák si pak prošel každou soustavou a plnil u ní několik úkolů. Kostry jsme pak překryli svaly, které byly vytvořeny z přírodních materiálů.

V českém jazyce jsme se stali archeology, kteří v rámci výzkumu vykopali kostru a zjišťovali podle různých indicií, jaký asi měla život, a z jakého důvodu umřela. V matematice a tělesné výchově jsme počítali, měřili, porovnávali a také běhali, jak rychle krev (anebo vzduch) proudí lidským tělem, anebo jak máme dlouhé tenké střevo.

Na záznam všech experimentů a znalostí jsme si vytvořili badatelské deníky. Kromě toho jsme se byli podívat na exkurzi v Ústavu experimentální botaniky, kde jsme se seznámili s laboratorními přístroji, podívali jsme se do kultivačních místností a také jsme se dozvěděli, jak můžeme získat z rostlin zelené barvivo.

Celý projekt jsme ukončili prezentací všech získaných vědomostí našim třeťáčkům. Byl to projekt, který nám zasáhl do všech předmětů výuky. Zabral nám mnoho času, ale také nás mnoho naučil.  Mgr. Jana Repčáková