Ohlédnutí za 73. ročníkem OK matematické olympiády

Ohlédnutí za 73. ročníkem OK matematické olympiády

Ohlédnutí za 73. ročníkem OK matematické olympiády

Dne 3. dubna 2024 se v ZŠ Kuncova konalo obvodní kolo matematické olympiády žáků 6. – 8. tříd základních škol a studentů odpovídajících ročníků víceletých gymnázií z Prahy 5 a Prahy 13. Do soutěže se zapojilo 141 účastníků, úspěšných řešitelů školních kol. Zvlášť byly hodnoceny výsledky žáků základních škol z obou obvodů a výsledky studentů víceletých gymnázií. V kategorii Z6 bylo z 24 soutěžících ze základních škol pouze 5 úspěšných řešitelů, z toho 2 žáci ZŠ Kuncova, kdy dělené 3. místo obsadili Michael Brouček a Štěpán Michalička. V kategorii Z7 se sešlo 25 účastníků ze základních škol Prahy 13 i Prahy 5. Nejlépe si v ní vedli žáci Fakultní ZŠ prof. Otokara Chlupa: Zuzana Hálová obsadila 1. místo a Nina Konrádová 3. místo. Mezi 10 úspěšnými řešiteli byli 3 žáci ze ZŠ Kuncova, a to Mirek Rozpravka a Tomáš Baťa na děleném 4. místě, na kterém skončil i Jakub Fišer z FZŠ Brdičkova, a Barbora Peršínová, která obsadila 10. místo. Kategorie Z8 byla s 19 žáky tradičně nejméně obsazenou. Vzhledem k obtížným příkladům se úspěšnými řešiteli stali jenom 3 žáci, z toho 2 ze ZŠ Kuncova: Lukáš Martinec, který s plným počtem bodů obsadil 1. místo, a Roman Velko, který skončil na 3. místě.

Všem vítězům a úspěšným řešitelům srdečně blahopřeji a děkuji za skvělou reprezentaci školy nejen jim, ale také jejich vyučujícím. Za bezchybnou organizaci soutěže a vytvoření skvělých podmínek pro tým hodnotitelů děkuji panu zástupci Vaňkovi a paní Hromádkové z DDM Praha 5, který je organizátorem soutěže.

PaedDr. Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova

VÝSLEDKY