Olympiáda s předstihem …

Olympiáda s předstihem …

Malí bobříci si zažili sponzorované dopoledne plné pohybu ve sportovním centru Jeremi. 

Již samotná návštěva velké haly rozzářila dětské oči a co teprve připravený program. Pod vedením zkušených trenérů malá družstva plnila olympijské disciplíny. Šestiboj rozvíjející všeobecnou zdatnost, obratnost a vytrvalost vyvrcholil úžasnou odměnou – zlatou medailí pro všechny účastníky. Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Děkujeme.