ŠKOLY PRAHY 13

Organizace

Organizace

Organizace a neziskové organizace, které podporují cizince ve vzdělávání a pracovní integraci. Nabízí také podporu pedagogům a školám. Konkrétní informace k organizacím jsou uvedené v publikaci multikulturní mapy (v českém a anglickém jazyce).

  • Oddělení prevence a rozvoje sociálních služeb Úřadu městské části Prahy 13
  • Dům dětí a mládeže Stodůlky
  • Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5
  • META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
  • MY.AKTIVITY, o.p.s.
  • Centrum pro integraci cizinců, o. p. s.
  • Nová škola o.p.s.

Publikace multikulturní mapy

 

 

 

 

 

 

 

Publikace MKM Primas_CJ

 

 

 

 

 

 

 

Publikace MKM Primas_AJ