Ovčí výprava

Ovčí výprava

V prvních dnech září jsme využili nabídku spolku Ábel na výpravu bobříků za ovečkami na Albrechtův vrch. Děti se naživo seznámily se životem malého stáda, pro které přinesly i něco dobrého na zub. Zachránily zakletého pasáčka a aktivně se zapojily do srovnávání dnešního života s minulostí. Zážitek byl umocněn možností osahat si a odnést kus ovčího rouna domů. Za zvuku fujary a s písničkou o ovečkách        se děti vydaly na dlouhou cestu zpět.