Ovečky si užily masopust

Ovečky si užily masopust

Mateřská škola Ovčí hájek 2177 – Ovečky uspořádala v pátek 23. února pro své děti Masopustní bál. Paní učitelky si celé dopoledne s dětmi povídaly o masopustu, parádně si s nimi zatancovaly v maskách, udělaly i maškarní průvod po školce. Tečku za naším masopust ním rejem udělal slavnostní oběd a nutno dodat, že vdolky byly úžasné.