Paní Švestková, ZŠ Mohylová 1963

Paní Švestková, ZŠ Mohylová 1963

Paní Helena Švestková pracuje deset let jako vedoucí školní jídelny při ZŠ Mohylová 1963. Zodpovědně řídí kolektiv kuchyně, kontroluje dodržování hygienických předpisů a respektuje trendy moderního stravování. Vhodně ovlivňuje výživové zvyklosti dětské populace v souladu se zásadami správné výživy, ve škole zavedla projekt „Zdravá školní jídelna“. Pro spokojenost strávníků ozvláštňuje jídelníčky tematickými týdny a usiluje o inovace ve stravování.
Na konci tohoto školního roku Základní školu Mohylová 1963 opouští a my paní Heleně Švestkové za obětavou práci upřímně děkujeme a do dalších let jí přejeme pevné zdraví a radostné dny.