Paní učitelky a děti vařily čarodějnice

Paní učitelky a děti vařily čarodějnice

Již podruhé jsme na zahradě MŠ připravily hezké zábavné a poznávací dopoledne – tzv. „plotovku“. Děti s
učitelkami procházely celým prostorem a na stanovištích plnily úkoly (otázky z pohádek, pohybové dovednosti,
vzájemná spolupráce kamarádů). Na závěr všechny ochutnaly kouzelný lektvar a dostaly drobnou odměnu.
Děkuji, paní učitelky 🙂
                                                                                                                          Bc. Jitka Machurová, ředitelka MŠ