Parlament z Klausovky na radnici

Parlament z Klausovky na radnici

Ve středu 8. 9. 2021 se náš nově zvolený školní PARLAMENT zúčastnil Veřejného fóra na MČ Prahy 13. Dvacítka parlamentářů se velice těšila a brala akci nesmírně vážně. Děti měly připravené poznámkové bloky, dotazy a fotoaparáty. Uvítání na MČ bylo velmi milé a srdečné. U stolu č.8 „Stůl mladých“,  na nás čekal velký papír na naše nápady. Napsali jsme vždy jen ten nápad, na kterém se shodla většina  dětí. Po té jsme měli za úkol vybrat pouze nápady dva. Nejvíce zaujaté byly děti při všeobecné volbě na podporu ostatních projektů. Hned při příchodu do sálu dostali všichni dvě modré nálepky – dva hlasy. Děti velice pečlivě zvažovaly, který jiný nápad podpoří. Po všeobecném hlasování proběhlo vyhlášení úspěšnosti předložených nápadů. Oba dva naše návrhy prošly do užšího výběru. Dospěláci nás podpořili stejně jako naše hlasy jiné projekty. Radostí jsme málem zbořili radnici. Po té následovala tombola, děti dostaly dárečky od Městské části, a pak hurá zpátky do školy. Po cestě ke škole děti nezavřely pusy a neustále mluvily o tom, co všechno zažily. Touto cestou děkujeme všem, kteří připravili akci, která přinesla členům našeho školního Parlamentu nebývalé zážitky.