Pásli ovce… prvňáci!

Pásli ovce… prvňáci!

Žáci z 1. B ze ZŠ Mohylová zažili velmi netradiční dopoledne se zvířátky. Vydali se spolu s paní učitelkou a asistentkou na nedaleký Albertův vrch, kde se již několikátý rok spokojeně pase stádo ovcí.

Prvňáčci pro ovečky donesli zeleninu a tvrdé pečivo a mohli ovečky nakrmit. Připravený pro ně byl také komentovaný program uzpůsobený jejich věku, ve kterém se mimo jiné například dozvěděli, jak se zpracovává ovčí vlna, jak surová i zpracovaná vlna vypadá, že máma ovečka pozná své jehňátko mezi desítkami jiných jehňat a naopak jehně stejně tak neomylně pozná v celém stádu oveček právě tu svou maminku. 

Vyprávění o ovečkách děti zaujatě vyslechly a odnesly si z něj mnoho nových informací.