Pasování prvňáčků na čtenáře

Pasování prvňáčků na čtenáře

Bylo nebylo, za devatero horami v jedné škole v Písmenkovém království vládl moudrý král Otokar I. Sečtělý. Ten jednoho únorového dne pasoval všechny šikovné prvňáky na čtenáře. Přišel s celou družinou z řad žáků z vyšších tříd a kromě moudrých poselství a rad věnoval malým čtenářům za zvuku fanfár také čtenářské glejty. Každé páže, totiž čtenář, se cítil toho dne výjimečným a s o to větší chutí ve třídě sáhl po své rozečtené knížce a nechal se unášet jejím příběhem. A to je teprve začátek dlouhé pohádky o prvňácích a jejich lásce ke knížkám…
Pavla Platkevičová