Páťáci vytvářeli komiksy

Páťáci vytvářeli komiksy

Vykoumej komiks 2023 je již jedenáctým ročníkem celopražské výtvarné soutěže určené dětem, které rády kreslí a vymýšlí příběhy. Soutěž dává prostor začínajícím autorům a nabízí jim možnost srovnat vlastní tvorbu s počiny svých vrstevníků.

Ti nejvytrvalejší páťáci vytvářeli několik dnů až týdnů komiksový příběh na jakékoli téma a zpracovávali ho různými výtvarnými technikami. Využívali médium kresby, malby či koláže. Přemýšleli také nad stavbou příběhu a jeho působivostí, srozumitelností a hráli si s písmem.

Jejich komiks se stane součástí velké výstavy v Domě dětí a mládeže na Praze 2 na Vinohradech a autoři těch nejlepších komiksů získají tematické ceny spolu s pozváním na speciální komiksový workshop s profesionálem, který je zároveň i hlavním porotcem celé výtvarné soutěže. 

Držíme autorům z 5. B a 5. C palce, ať jsou jejich dlouhodobá díla porotci oceněna jako tzv. nadprůměrná díla, naleznou v nich originalitu a objeví případné talenty z Mládí.

Hodně štěstí v květnu na vernisáži výstavy zaslaných prací, která bude určena pro autory komiksů, vyučující, jejich rodiče, kamarády a kde budou také vyhlášeny výsledky.

Pavla Fialová