Pěšky do školy

Pěšky do školy

Již třetím rokem se naše škola zapojila v průběhu měsíce září do projektu Pěšky do školyStala se tak jednou z více než 250 škol, které se touto formou snaží v žácích probudit zamyšlení nad volbou dopravního prostředku, který k cestě do školy každodenně využívají. Do značné míry tak mohou ovlivnit podobu města, kde žijí. Za každou „zdravou“ cestu, tj. pěšky nebo na kole, žáci obdrží stanovený počet bodů. Vzájemně se tak mohou motivovat k častější volbě šetrného dopravního prostředku a také k pohybu. Letos se zapojilo sedm tříd.