Poděkování vedoucímu školní jídelny ZŠ Bronzová

Poděkování vedoucímu školní jídelny ZŠ Bronzová

Koncem školního roku se základní škola Bronzová 2027 loučí se svým spolupracovníkem, panem Jakubem Jasenovským. Pan Jasenovský po celou dobu svého působení ve školní jídelně zvládal náročnou a zodpovědnou práci vedoucího školní jídelny jako zkušený manažer, zodpovědně řídil kolektiv kuchyně, kontroloval dodržování hygienických předpisů a respektoval trendy moderního stravování. Uplatňoval své odborné znalosti a zkušenosti z oblasti výživy a gastronomie. Pan Jasenovský pozitivně zviditelňoval Prahu 13 svými účastmi na celorepublikových kuchařských soutěžích, ve kterých se umisťoval na nejvyšších příčkách.

Za jeho svědomitou práci velmi děkujeme a do dalšího pracovního života mu přejeme hodně úspěchů.

Mgr. Jarmila Střechová, odborný pracovník odboru školství MČ Praha 13