Podpora udržitelného rozvoje na ZŠ Janského

Podpora udržitelného rozvoje na ZŠ Janského

Dne 15.10.2019 se 7. třída zúčastnila přednášky na téma ,,Udržitelný rozvoj“. Celá akce se konala na městském úřadě Prahy 13 v Obřadní síni. Žáci se dozvěděli mnoho informací o životním prostředí. Rozebírali společnost, nebo třeba socializaci. Celým programem žáky prováděla paní Dana Diváková. Žáci se dozvěděli mnoho nových poznatků. Prezentace začala povídáním o recyklaci, dále o šetření vodou. Obě tyto části byly doprovázeny naučnými videi, která žáky velmi zaujala. Následovala přestávka, kde žáci dostali občerstvení a vodu, což jim zpříjemnilo návštěvu.

Další hodinu se probírala Kola pro Afriku, Unicef, Adopce na dálku, nebo Fair trade. Zde žáci měli prostor, projevit svůj názor. Většina se shodovala. Žáci se například dozvěděli, o možnosti darovat stará nepotřebná ojetá kola dětem z Afriky. Děti z Afriky tak budou moci jezdit do vzdálených krajin za studiem. Návštěva městského úřadu byla příjemným zpestřením běžného vyučovacího dne.

Žáci 7. ročníku ZŠ Janského