Podzimní běh na FZŠ prof. O.Chlupa

Podzimní běh na FZŠ prof. O.Chlupa

Jako každý rok jsme v září uskutečnili v jednotlivých ročnících 1. stupně tradiční školní Podzimní běh. Prvňáci letos absolvovali ve dvojicích trasu před školou po fáborcích. Měli za úkol nejen uběhnout správnou cestou danou trať, ale i si na trase zamapatovat postupně 6 obrázků. V cíli se pak každý snažil zapamatovaný obrázek nakreslit a vysvětlit dospělému, co jeho kresba znázorňuje. Vyhrál každý, kdo si pamatoval všech šest. Starší děti už běhaly klasicky trasu kolem školy nebo na školním hřišti. Vítězové se dočkali malých odměn, ale cílem u nás není vyhrát, ale zúčastnit se.