Pohádková zahrada v Rosničce

Pohádková zahrada v Rosničce

Pohádková zahrada v Rosničce

V rámci měsíce března v Rosničce proběhl projekt věnovaný knížkám a pohádkám. Starší předškoláci
byli na tradiční návštěvě v městské knihovně, do školky si děti přinesly oblíbené knihy z domova,
někteří z rodičů se osmělili a před odpočinkem si vyzkoušeli udržet dětskou pozornost čtením
pohádky.


Vše ale vyvrcholilo krásně připravenou akcí na školní zahradě, kdy děti plnily různé úkoly, osvěžily si
klasické české pohádky a vzhledem k hezkému počasí si během dopoledne zasoutěžily. Odpoledne
pak starší oddělení uskutečnila vlastní program a převážná většina dětí ve školce přespala do
druhého dne.


Akce se vydařila ke spokojenosti dětí, rodičů i paní učitelek, kterým tímto moc děkuji za její
uspořádání.
Bc. Jitka Machurová, ředitelka MŠ