Pohybem ku zdraví i přátelství

Pohybem ku zdraví i přátelství

Tradiční Sportovní den v ZŠ Mohylová se letos konal v pondělí 10. 6. Žáci byli rozděleni náhodným losováním do deseti smíšených družstev, v každém družstvu byli vždy minimálně dva zástupci z každé třídy. 

Na malé sportovce čekalo ve škole a v jejím blízkém okolí deset stanovišť, na kterých mohli prokázat svou fyzickou zdatnost. Děti driblovaly, běhaly, házely medicinbalem, skákaly přes švihadlo, skákaly do dálky z místa i trojskokem, přitahovaly se na lavičce, dělaly kliky a sed-lehy a házely kriketovým míčkem.

Aktivní dopoledne provázelo fandění a vzájemná podpora účastníků z jednotlivých týmů, což bylo krásné pozorovat, protože v mnoha případech spolu děti předtím ani neměly možnost si popovídat.

Sportovní dopoledne se vskutku vydařilo a na ty nejzdatnější sportovce bude při vyhlašování výsledků čekat zasloužená odměna.