Pojetí zdravotního uvědomění na ZŠ Klausova

Pojetí zdravotního uvědomění na ZŠ Klausova

V tomto školním roce věnujeme na naší škole zvláštní pozornost problematice zrakových postižení. Napříč ročníky proto pořádáme různé aktivity, skrze které se žáky snažíme vést k hlubšímu porozumění a empatii.

Prvním seznámením se světem zrakově hendikepovaných byl pro děti letos jeden z úkolů „Knihovnického sedmiboje“ – školní soutěže zaměřené na spolupráci a logické myšlení. Ve čtvrtém kole právě probíhajícího ročníku četli text napsaný Braillovým písmem a ukazovali si, kde všude mohou na nápisy tohoto druhu ve světě narazit.

V současné době u nás na škole probíhají besedy s manžely Orságovými. Ti žákům interaktivní formou přibližují, jak vypadá jejich život se zrakovým znevýhodněním. Děti si díky těmto setkáním, u kterých nechybí ani vodicí fenka Luna, mohou samy vyzkoušet pohyb s klapkami na očích a zjišťují, jak se používají některé kompenzační pomůcky nebo jak mohou nevidomému citlivě a zdvořile nabídnout pomoc.

Nezaháleli ani členové našeho keramického kroužku. Ti se zapojili do osmého ročníku dětské výtvarné soutěže Pestrý svět, kterou pořádá Neviditelná výstava ve spolupráci s Nadačním fondem Krasohled. Soutěž si klade za cíl „propojit dvojí způsob vnímání – dětí se zrakovou vadou a jejich vrstevníků, pro které je pohled na svět očima naprosto samozřejmý“. Práce, které mají v letošním ročníku vystihovat téma „zahrada“, musí být zajímavé i hmatově – hodnotit je totiž budou také členové poroty se zrakovým postižením. Rozděleni na dvě věkové kategorie naši žáci z keramické hlíny vyrobili dvě pestré zahrady, ve kterých najdeme květiny, stromy, domy, zvířata a třeba i jezírko vysypané sklem nebo lavičku k odpočinku. Názvy „Zahrada snů“ a „Štěstí“ výsledné práce přesně vystihují.