POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA PRO PEDAGOGY MŠ A ZŠ

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA PRO PEDAGOGY MŠ A ZŠ

V rámci Implementace MAP II jsme v první polovině února připravili pro pedagogy mateřských a základních škol dva webináře na téma polytechnická výchova. Lektorky nabídly na on-line workshopech zajímavé inspirace pro děti MŠ i žáky ZŠ, z vybraných témat např. věda a technika, pokusy a experimenty, viditelný zvuk, tvůrčí aktivity (hry s barvami), práce se dřevem, s textilem aj. Nejednalo se  však pouze o poskytnutí zásobníku činností, ale také uvedení souvislostí PROČ a v ČEM je ta či ona aktivita pro ně významná. Webináře se setkaly s velkým zájmem, a proto jsme se rozhodli nabídku rozšířit i v dalších měsících.

 Lenka Weignerová