Pomoc jižní Moravě

Pomoc jižní Moravě

Na základě smutných událostí na jižní Moravě začali žáci 6. C na FZŠ prof. O. Chlupa jednu z posledních hodin školního roku společnou diskusí a sdílením pocitů o této nevídané katastrofě. Ze společných hovorů vzešel i jeden skvělý nápad. Někteří žáci se rozhodli napsat krátký vzkaz, v němž se vžili do situace a popsali emoce, které možná někteří ze zasažených pociťují. Co je ale hlavní, v dopisech se objevovala nejrůznější slova podpory a povzbuzení do dalších nelehkých dní. Jiní žáci ze třídy do školy přinesli „staré“ plyšové hračky, aby udělali radost dětem, které nyní nemají střechu nad hlavou. Společně pak všechny vzkazy třída odešle na nejrůznější místa tornádem poničené jižní Moravy a plyšáky pošle skrze dobročinnou organizaci.
Třídní učitel 6. C, Mgr. Bc. Pavel Vít, byl velmi potěšen přístupem žáků a jejich spontaneitou, která, jak sám konstatoval, potvrzuje, že jim osud ostatních lidí není lhostejný.