Poslední setkání Koumáků

Poslední setkání Koumáků

Poslední setkání KOUMÁKŮ – dvou skupinek zvídavých dětí z 1. a 2. třídy a 3.- 5. třídy – připravila paní učitelka Pevná na téma tsunami. Děti opět nejprve formulovaly, co už znají a co by se chtěly dozvědět. Po hodině a půl nejrůznějších aktivit doplnily do myšlenkové mapy další poznatky a odnášely si domů zajímavé materiály.
Ocenění si zaslouží všechny děti, které se zúčastnily všech setkání. Těšíme se zase v příštím školním roce, kdy plánujeme v podpoře nadaných dětí touto formou pokračovat.