Poslední zvonění na Chlupovce

Poslední zvonění na Chlupovce

Poslední den školního roku 2022/23 zahájila paní ředitelka svým úplně posledním hlášením, ve kterém popřála všem hezké prázdniny. Jakmile jsme si rozdali vysvědčení, honem jsme vyšli na chodbu, protože následovalo tradiční poslední zvonění 9. tříd, kdy deváťáci procházejí školou a loučí se s mladšími kamarády a všemi pedagogickými pracovníky. Přejeme jim hodně štěstí a nám všem aktivní a bezpečné léto.