Poznávací zájezd do Francie a Německa

Poznávací zájezd do Francie a Německa

Školní poznávací zahraniční zájezd je tradičně na naší škole organizován pro žáky 2. stupně – přednostně pro ty z nejstarších ročníků. Cílem je nejen prohlédnout si a poznat zajímavá místa v Evropě, ale též si ověřit své komunikační dovednosti v cizích jazycích a získat zkušenost z pobytu v cizích krajích, z jiné kultury, propojit své teoretické poznatky s praxí. 

Loni byl zájezd organizován do Velké Británie, kam ostatně přihlášení žáci opět zavítají příští školní rok…

Letošní skupina celkem 42 žáků s pedagogickým doprovodem a průvodcem podle plánu dorazila do hlavního města Francie a jako první vyrazili za jeho známou dominantou, Eiffelovou věží. Následovala plánovaná plavba po řece Seině.

Nádherné počasí má podle předpovědi pokračovat, tak přejeme, ať se vše daří a zájezd si naší žáci užijí 🙂

Aktuální informace zde