Pozvánka na výstavu prací dětí z MŠ

Pozvánka na výstavu prací dětí z MŠ

Ing. Eva Beránková – odbor životního prostředí ÚMČ Praha 13