PRAHA 13 BEZPEČNĚ ONLINE 2019

PRAHA 13 BEZPEČNĚ ONLINE 2019

Naše škola se zúčastnila pilotního projektu organizované Národním centrem bezpečnějšího internetu v rámci finančního grantu Magistrátu hl. m. Prahy (Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2019), který obdržela MČ Praha 13.
Žáci 3. – 5. ročníků se zúčastnili přednášek směřujících zejména ke zvýšení schopnosti dětí včas identifikovat možné hrozby přicházející z kyberprostoru, volit odpovídající postupy jejich předcházení.
Hlavními probíranými tématy byly: internet jako veřejný prostor, digitální stopa, kybergrooming – kontakt a sledování uživatele s cílem schůzky v reálném světě, kyberšikana – základní typologie a způsoby obrany.
Všechny přednášky byly přizpůsobeny věkové skupině žáků a vedené s co největším zapojením diskuse a osobních zkušeností.